* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Anđeo

2018., brušeno staklo
15,3x9,2x6,3cm+postament
privatno vlasništvo, Zagreb
Anđeo  Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R