* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Užitak

2015.,lički kamen-boksit
22x23x16cm
privatno vlasništvo
Užitak Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R