* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Susret

2015.,Terakota
vis-16,5cm+18,5cm
vlasništvo-autor
Susret Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R