* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Sunčanje

2019., boksit - lički kamen
22x41x19 cm
privatno vlasništvo, Zagreb
Sunčanje Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R