* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

RUŽA, 2013.

pozlaćeni mramor - v.34cm
privatno vlasništvo, Split
RUŽA, 2013. Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R