* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

"Općina Lovinac" (kapljica)

2016., mramor
12x13x5cm
privatno vlasništvo
"Općina Lovinac" (kapljica) Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R