* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Nimfa

2018., mramor
11x11x6cm
privatno vlasništvo, Beograd
Nimfa Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R