* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Maestral

2017., mramor
32x19x8cm
privatno vlasništvo, Brčko
Maestral Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R