* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Lički vjetar

2017., lički kamen
79x29x21cm, publicirana i izlagana
privatno vlasništvo, Kragujevac
Lički vjetar Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R