* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Komadić Like

2014.,lički kamen, 30x34x18cm
izlagano u Lovincu i Puli
Komadić Like Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R