* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Kaktus II

2015.,lički kamen-boksit+akril
50x26x22cm
privatno vlasništvo
Kaktus II Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R