* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Kaktus I

2019., mramor+boja
18x19x8cm
privatno vlasništvo, Palmižana
Kaktus I Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R