* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

" Jahačica na boškarinu "

2013. mramor
15,5 x 18 x 8 cm
privatno vlasništvo, Zagreb
" Jahačica na boškarinu " Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R