* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Goli nogometaš

2017.,boksit-lički kamen
24,5x6,8x5,8cm, publicirana i izlagana
Goli nogometaš Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R