* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

"Crni val II"

2010. granit
55 x 35 x 12 cm
privatno vlasništvo, Zagreb
"Crni val II" Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R