* U ATELJEU* NA IZLOŽBI* STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Borba s vjetrom II

2017., mramor
visina 46 cm
privatno vlasništvo
Borba s vjetrom II Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R