* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

ZLATNA KIŠA

PALMIŽANA
instalacija u prirodi
2015.
ZLATNA KIŠA Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R