* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Ptica

lički kamen, visina cca 170 cm
skulptura u parku
Lovinac
Ptica Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R