* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Dama

2017., kamen (dolomit)
131x35x23cm
privatno vlasništvo, Srbija
Dama Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R