* U ATELJE ZAGREB * U ATELJE RASOJA * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Dušan Džamonja

2012., mramor
v. 29.cm
privatno vlasništvo, Zaklada “Otok Brač"
Dušan Džamonja Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R