* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Uzimam te krilima

2017., mramor
18,5x15,5x7,5cm, publicirana
privatno vlasništvo
Uzimam te krilima Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R