* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Teško je letjeti

2016., mramor
15,5x9,5x10,5cm
privatno vlasništvo
Teško je letjeti Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R