* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Crna Leptirica

2012. granit
27x12x11cm
privatno vlasništvo
Crna Leptirica Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R