* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

" Anđeo VIII "

2013. bizek
31,5 x 20 x 16 cm
privatno vlasništvo, Zagreb
" Anđeo VIII " Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R