* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

ANĐEO URIEL

2014.,lički kamen
13x14.5x6cm
privatno vlasništvo, Zagreb
ANĐEO URIEL Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R