* U ATELJEU* NA IZLOŽBI* STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Anđeo ljubavi

2015.,lički kamen-boksit, v.17cm
publiciran u knjizi UMJETNOST LIKE
privatno vlasništvo
Anđeo ljubavi Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R