* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

"Anđeo iz sjene"

2012. granit, 30,5x19x10cm
privatno vlasništvo
"Anđeo iz sjene" Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R