* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

"Anđeo čuvar I "

2006. mramor, 30x29x22cm
izlagano 2008. Galerija Prica, Samobor
privatno vlasništvo, Hvar
"Anđeo čuvar I " Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R