* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Anđeo čeka

2018., mramor+granit
24,8x8,9x16,0cm
privatno vlasništvo
Anđeo čeka Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R