* U ATELJEU1.VENERE2.ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKUPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Anđeo ljubavi

2017.,boksit-lički kamen
28x16x10cm
Anđeo ljubavi Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R