* U ATELJEU* NA IZLOŽBI* STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Vjetar u kosi

2019., mramor
24x13x8cm
vlasništvo autor
Vjetar u kosi Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R