* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Silazim

2018., mramor
32,5x12,1x6,4cm
vlasništvo-autor
Silazim Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R