* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Ličanka u vjetru

2020., lički kamen
39x21x12cm
vlasništvo autor
Ličanka u vjetru Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R