* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Brza vožnja

2018., mramor
16x21x8cm, publicirana i izlagana
vlasništvo autor
Brza vožnja Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R