* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

1. maj

2018., boksit - lički kamen
28x20x14cm, publicirana i izlagana
vlasništvo autor
1. maj Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R